Orange Peak Company

Categorie Management

Categorie Management (CatMan): De kunst van optimaal management van productcategorieën van een Retail formule. Deze kunst kan worden vertaald naar KPI’s en data behoeften.

Het creëren van de meest effectieve manier om producten te verkopen is het gebied waar de analytische krachten van Orange Peak Company ingezet worden. Het doel van categorie management is om de optimale samenstelling van producten samen te stellen door de gehele keten. Het berekenen van de maximale waarde voor zowel de consument als voor de leverancier en de industrie ligt hieraan ten grondslag. Door de reeds ontwikkelde CatMan systemen van Orange Peak Company kunnen retailers en leveranciers met elkaar samenwerken. Ze beginnen met elkaar te communiceren over consumentenvoorkeuren en hoe hiermee om te gaan.

De basis van al deze CatMan inzichten is data, deze wordt door Orange Peak Company ontsloten en inzetbaar gemaakt.

CatMan kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken:

  • Assortiment beleid: CatMan vanuit het perspectief van de retailer
  • Trade Marketing: CatMan vanuit het perspectief van de leverancier

Orange Peak Company Tools

Orange Peak Company heeft verschillende tools ontwikkeld om een complete categorie te analyseren en te wijzigen richting het optimum. Automatische feedback zal de output naar een maximale performance sturen. Deze feedback wordt ontleend uit actuele gegevens als opgedane ervaringen.

Orange Peak Company heeft veel ervaring bij het ondersteunen van grote retailers en leveranciers met hun CatMan uitdagingen.

  • Sturen op marge ipv omzet of volume aandeel
  • Periodiek bijsturen
  • Optimale schap per locatie (differentiatie)
  • Informatie delen met toeleveranciers (shared services)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram